🔔🔔🔔 اطلاعیه 🔔🔔🔔
طبق دستورالعمل وزارت آموزش وپرورش، آموزش حضوری به دلیل شیوع بیماری کرونا ممنوع می باشد.از آنجایی که درک و آموزش بازیگری نیاز به تداوم دارد بنابراین جهت بالاتر رفتن ادراک هنرجویان وارائه منابعی صرفا برای آزمون اردیبهشت ماه مطالبی را( که پیش ازاین،۲۵مورد ارائه داده شده بود)ارائه می دهیم🙏🌹
#پژوهش_سی_و_یک

🎞فنون پایه ای بازیگری🎭

یک فرد تازه کارِ علاقمند به بازیگری وغرق در احساسات برای بازی یک نقش ، معمولاً با عجله واشتیاق وارد بازیگری می شود . بدون این که به بیان گویای لازم برای بازی کردن نقش آگاهی داشته باشد . تکیه بر هیجانات والهامات لحظه ای و بدون دارا بودن توانایی های فنی باعث می شود هدف یک بازیگر به شکست بینجامد . این ملاحظات فنی شامل موارد زیر می شود :
1)      ارتباط بازیگر با قسمت های مختلف صحنه
2)      ارتباط با تماشاگران
3)      ارتباط بادیگر بازیگران
4)      استفاده مناسب از ابزار بازیگری برای ارتباط با وسایل صحنه وانجام مشغولیات صحنه
این نکات شاید به نظر قابل اغماض بیایند ، اما برای یک بازی زیبا وجذاب وارائه روشن ودقیق آن به تماشاگران ، بی نهایت با ارزش هستند . این موارد مربوط به هماهنگ کردن موقعیت های مختلف و  زمان بندی حرکت های روی صحنه هستند که عملاً در تمامی نمایش ها در هنگام بازیگری روی  می دهند . عدم شناخت این « بایدها »  و  « نبایدها »  و عمل نکردن به آنها باعث می شود بازیگر تماشاگر را در نمایش لحاظ نکند ، بازیگران دیگر را ناراحت می کند وگروه اجرا را به هم بریزد وبازی زمخت وبدون زمان بندی صحیحی ارائه کند و همچنین باعث شود که بی انضباطی بازیگر وارد اثر شود وجریان صحنه ونمایش را خراب کند . بنابر این در هر صورت ، بازیگران باید این نکات فنی و دیگر مسایل مهمی که در ادامه به آن خواهیم پرداخت را فرا گیرند ، همانند پیانیستی که باید آن قدر تمرین های پنج انگشتی را انجام دهد تا هنگام اجرا مجبور نباشدتمام هم خود را معطوف مسائل فنی کند و بتواند به راحتی پیش رود . این فنون ، پایه ای هستند برای بیان استعداد ، چراکه بدون وجود آنها ، استعداد ناتوان خواهد ماند . بازیگر باید هر قسمتی فنونی را که در ذیل به آن خواهیم پرداخت را آن قدر خوب فرابگیرد تا در نهایت جزیی از از وجود فیزیکی وکنش وواکنش اوبشود . اونباید آن ها را با خود آگاهی وتوجه به ارایه کند ، بلکه باید آن ها رابه صورت « واکنشی خودکار » ارایه کند . او باید با جدیت  وپشتکار فراوان تمرین کند ومهارت لازم را در این فنون کسب کند تا بتواند این فنون را جزیی از وجود خودش کند .
لحظه ای که بخشی از این فنون نقض شود ، نتیجه نامناسب وزمان بندی به هم ریخته شده ناشی از آن باید توسط بازیگر احساس شود . بازیگران تعلیم دیده بلافاصله این را احساس می کند ؛ اما اگر متوجه نشدند ، کارگردان به سرعت می تواند با تذکر وتوضیح فنی ، روش اجرایی آنان را اصلاح کند .  بنابراین ، فنون وتکنیک های بازیگری باید به خوبی فرا گرفته شوند تا مفاهیم نمایش به مخاطب انتقال داده شود .
#من_یک_پانیذی_هستم
#خانواده_بزرگ_پانیذ
@paniz_acting