پزشک نازنین
باهنرمندی و کارگردانی مدرس محبوب
جناب آقای مجید زارع زاده
تا پایان این هفته:
تهیه بلیت حضوری از تماشاخانه
(برای هنرجویان پانیذ بلیت نیم بها)#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting