مدیریت آکادمی پانیذ همراه با هنرجویان پانیذی جمعه ۹۸/۴/۱۴ به تماشای نمایش پزشک نازنین با هنرمندی و کارگردانی مدرس محبوب مجید زارع زاده نشستند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting