بسیاری از هنرجویان بازیگری علاقه مند به همکاری در یک پروژه بازیگری یک روزه هستند. پروژه بازیگری یک روزه، می تواند برای شروع کارنامه ی هنری جذاب باشد. اگر در آغاز مسیر هنری هستید، به احتمال زیاد کارهای اولیه ی شما یک نقش تمام وقت نخواهد بود. با این که ممکن است پروژه های بازیگری یک روزه آسان به نظر برسند، اما در عمل می توانند بسیار شما را شگفت زده کنند. شما در مدت زمان اندکی باید وارد پروژه شوید و با مجموعه ای که وجود دارد آشنا شوید. باید پذیرای محیط و عواملی باشید که کاملا با آن ها بیگانه اید.

راه کارهای زیر می تواند هنگام شرکت در پروژه های بازیگری یک روزه مفید باشد

1. حرفه ای باشید. مهم ترین چیزها باید اولیت بالاتری برای شما داشته باشند. از نظر زمانی دقیق باشید. مودب و آماده ی کار باشید. این مجموعه مدتی است که دارد با تمام توان و با بهترین کیفیتی که می تواند کار می کند و حضور شما باید به بهتر کردن پروژه کمک کند. با این که نقش شما کوچک و کوتاه است، شما واقعا نباید تبدیل به شکستگی ای شوید که کشتی را غرق می کند! به نظر من تعریف دقیق جهنم این است که پروژه بازیگری یک روزه ای را در یک تولید مهم و برجسته به دست آورم و آن را خراب کنم. دیگران را مجبور کنم منتظر بمانند تا آن چه را که نمی دانم در ذهن مرور کنم!

پروژه بازیگری یک روزه

پروژه بازیگری یک روزه

2. خطوط خود را بدانید. این موضوع دوباره و سه باره اهمیت دارد. مخصوصا اگر شما فقط چند خط برای گفتن داشته باشید. اطمینان حاصل کنید که متن مربوط به خودتان را واقعا، واقعا بلد شده اید. اگر نمی دانید خطوط تان را چگونه حفظ کنید، راهنمایی بگیرید.

ارزیابی جو کلی

3. محیط پروژه را ارزیابی کنید. سعی کنید آدم ها را بشناسید. آیا آن ها انرژی مثبت به شما می دهند؟ جو کلی مجموعه را بررسی کنید و بفهمید آیا همه ی آدم ها عبوس و اخمو هستند و از برقراری تماس چشمی با هم خودداری می کنند؟ آیا آن ها مدام جوک تعریف می کنند و می خندند؟ شما هم بعد از بررسی هایی که انجام دادید می توانید وارد این جمع شوید و شبیه به آن ها رفتار کنید. اما تلاش کنید پررو یا بی ادب به نظر نرسید. چون شما در یک کار بازیگری یک روزه همکاری می کنید باید حسابی حواستان را جمع کنید که رفتارهای متناسبی از خود نشان دهید. اگر می خواهید در کار بازیگری موفق باشید و به پیشرفت پروژه کمک کنید، اول از همه باید خوش رفتار باشید.