*پرده خواني زليخا و يوسف*

بازي سازان:
مدرس محبوب رضوان كرباسي
شيوا رضايي

زمان اجرا : جمعه مورخ ۲۵/ ۵ / ۹۸
ساعت : ۲۱ الی ۲۳

مكان:عمارت كاظمي واقع در خيابان پانزده خرداد شرقي،چهارراه سيروس،كوچه امام زاده يحيي، روبروي امام زاده ،بن بست طهماسبي،عمارت كاظمي
*نوزدهمين جشنواره آييني سنتي *

تماشای این پرده خوانی برای هنرجویان پانیذ و خانواده هایشان رایگان میباشد

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting