در اين مقاله قصد داريم به ورزش در بازيگری بپردازيم تا ببينيم كه ورزش چه جايگاهی در عرصه هنر بازيگری و سينما دارد. به طور كلی بايد گفت كه لازم نيست بازيگران، در حد حرفه ای به ورزش مسلط باشند همين كه حداقل هايی را رعايت كنند با مشكلی مواجه نخواهند شد. البته هيچ كس منكر اين نيست كه ورزش كمك بسيار شايانی به بازيگر می كند اما ورزشكار نبودن يا عدم تسلط به ورزش مانعی بر سر راه بازيگری نيست.

بازيگری هنری پر تحرك است و لازم است فرد به لحاظ فيزيكی شريط حداقلی را داشته باشد در همين راستا اگر ورزش را جدی بگيريم قطعا حين انجام فعاليت های سينمايی با مشكل مواجه نمی شويم. در انيجا منظور از ورزش، ورزش حرفه ای نيست بلكه حركت ها و تكنيك های ساده ای از جمله پيلاتس كافی است.

اگر از سطح حداقل ها بگذريم و دقيقا بخواهيم جايگاه ورزش را در هنر مورد تفقد قرار دهيم بايد گفت ژانرهایی در سينما وجود دارد كه ورزش نقش كليدی در آنها دارد مانند ژانر اكشن. در اين ژانر عمدتا از بدلكارها استفاده می‌ شود اما از آنجا که نمی توان برای هر پلان و سكانسی از بدلكار استفاده کرد، حتما لازم است بازيگر در سطح مناسبی از آمادگی جسمانی قرار داشته باشد. از طرفی تسلط كافی بر ورزش شانس انتخاب بازيگر در اين ژانر را افزايش می‌دهد. در اين سبك از فيلم ها فيزيك بدنی، استقامت،‌ ميزان تسلط بر هنرهای رزمی، نحوه راه رفتن و… از جمله فاكتورهایی است كه حائز اهميت می‌باشد.

دوئين جانسون

دوئين جانسون

متاسقانه سبك هایی در سينما كه ورزش محور هستند درسينمای ايران چندان مورد توجه نيستند؛ اين در حالی است كه اين سبك ها طرفداران زيادی در كشور دارند. اگر نگاهی به فيلم هایی كه در ايران مشاهده می شوند بياندازيم قطعا خواهيم ديد كه بخش زيادی از اين فيلم ها در سبك اكشن هستند. به دلايل مختلفی با وجود اينكه اين ژانر در ايران بسيار پر مخاطب است اما جايی در سينمای ما ندارد كه از جمله اين دلايل می توان به نداشتن استوديوها و زيرساخت های مناسب اشاره كرد. اما علتی كه بسيار پر اهميت است نبود بازيگر مناسب برای اين سبك است؛ در واقع بازی در اين سبك مهارت ها و توانايی های خاصی را می طلبد كه بخش زيادی از جامعه بازيگری ما از آن بی بهره است. برای مثال می‌توان به بازيگرانی مثل جيسون استاتهام، تام كروز، دوئين جانسون و… اشاره كرد. آيا اين افراد بدون آمادگی ها و مهارت های ورزشی قادر بودند به اين شكل ايفای نقش كنند؟ جواب قطعا خير است. بازيگری كه توان جسمی و مهارت ورزشی بالايی ندارد قطعا جايی هم در اين سبك پر تحرك ندارد.

البته اين را بايد گفت كه سبك های ديگری هم نياز به آمادگی جسمانی مناسب دارند و اين سبك ها در ايران هم تا حدی رواج دارند مانند فيلم های جنايی و پليسی. يكی از عوامل اصلی كيفيت پايين فيلم های ژانر پليسی در ايران قطعا همين مسئله است كه بازيگران ما استايل و مهارت های لازم برای بازی در اين سبك را ندارند. گاهی در فيلم ها شاهد آن هستيم كه برخی از بازيگران در دويدن هم دچار اختلال هستند و پس از طی مسير كوتاهی با مشكل مواجه می شوند.

اگر بخواهيم مطلب را جمع بندی و نتيجه گيری كنيم بايد گفت كه سينما، ژانرها و سبك های مختلفی دارد كه در همه اين سبك ها بهتر است حداقل هايی از سلامت و آمادگی جسمانی را داشته باشيم زيرا با توجه به اينكه بازيگری هنری پر تحرك است و بازيگر در محيط ها و موقعيت های مختلف بايد به ايفای نقش بپردازد اگر به لحاظ آمادگی جسمی حداقل هایی را نداشته باشد ممكن است با مشكل مواجه شود. در اين بين سبك ها و ژانرهایی وجود دارد كه حتما لازم است بازيگر دارای مهارت های ورزشی و شرايط فيزيكی مناسب باشد تا بتواند ايفای نقش كند. بازيگری در اين سبك ها بدون داشتن شرايط ورزشی مناسب علاوه بر اينكه برای خود بازيگر بسيار سخت و مشكل است و قطعا بازيگر عملكرد مطلوبی نخواهد داشت منجر به اين خواهد شد كه فيلم با افت شديد كيفيت و به دنبال آن كاهش مخاطب مواجه شود.

برای مطالعه بيشتر در اين مورد می توانيد به اين لينك مراجعه كنيد.

پانيذ