هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند

باران خوشبین
پارمین جهانبخش
پویان نمایندگی
رها مقدم
پریماه مرادی
امیرعباس نورزایی

باید امروز شنبه ساعت ۱۸:۳۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting