هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند. فردا دوشنبه مورخ ۹۸/۴/۱۷ راس ساعت ۱۱:۳۰جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

آوین مزیدی
پانیا منتجبی
آدرینا منیعی
درسا رضایی
کارین افضلی
النا حکیم زاده
شایلین رحیمی خو
مانلی رسولی
آوا محمد زاده
زینب فلاحت پیشه
نارین مومنی
حلما خیر محمد
رزا منصوری
فاطمه زهرا میرزایی
هیلدا حنیف زاده

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting