هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود باید فردا یکشنبه ۹۸/۵/۲۰ برای تست نهایی دفتر کارگردان حضور داشته باشند

آرتین رحمانی
صدرا کریمی
آرمین جداخانی
فواد احتشام مهر

جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند.
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting