هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند 👇

محمدحسین تاجیک🌹
لیلیا سعدالدین🌹
ارغوان دولت آبادی🌹
حمیدرضا شاهپسند🌹
ملیکا افسری راد🌹
سارینا رضاییان🌹

جهت تست نهایی فردا جمعه راس ساعت ۱۷:۳۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting