هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند 👇

حامی ترابی🌹
علی آذری🌹
محمد امین احمدی🌹
نیما قاسمی🌹
مهیار رمضانی🌹
سینا بیرامی🌹

جهت تست نهایی فردا سه شنبه راس ساعت ۱۶:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting