هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند 👇🏻

مسیحا مظاهری🌹
امیرعلی معظمی🌹
محمدطاها هاشمی🌹
محمد مبین موسی لو🌹
آیناز آقاسی🌹
پریماه مرادی🌹
لیلیان انصاری🌹
حلما ایمانی🌹
فربد اشرف زاده🌹
مبینا کلاتی🌹

برای تست نهایی فردا جمعه راس ساعت ۱۲:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting