هنرجوياني كه اساميشان در ادامه ذكر ميشود از طريق سايت رسمي آموزشگاه براي يك پروژه سينمايي كانديد شده اند

علي آذري
عماد شعباني
محمد طاها محمد اسماعيلي
مهرسا جعفر نژاد
يسنا رزمي
آيهان شايگان
سوگند علي ولي الهي
پانيا منتجبي

لطفا فردا يكشنبه مورخ ٦ / ٥ / ٩٨ راس ساعت ١١ جهت تست در آموزشگاه حضور داشته باشند .
(هنرجویان دختر حتما با مقنعه مدرسه حضور داشته باشند.)

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting