هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند👇

پریماه مرادی🌹
یسنا رزمی🌹
یاسمن تیمور نژاد🌹

باید جهت تست نهایی فردا پنجشنبه راس ساعت ۱۲:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting