هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم کوتاه کاندید شده اند:

پوریا کابی
یسنا صالح
آرتین مرادی نژاد اقدم
یاسمین تیمور نژاد
گلوریا ملکی
محمدطاها اسحاقی

جهت تست نهایی فردا سه شنبه راس ساعت ۱۷:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting