هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای یک فیلم کوتاه کاندید شده اند👇

هلیا باقرزاده🌹
النا امین🌹
النا منیعی🌹
آیناز خانی🌹
الینا صادقی🌹
پانته آ آشیانی🌹
رزینا مقدم🌹
درسا میرزایی🌹
لیلیان انصاری🌹
مهرسا جعفرنژاد🌹

جهت تست نهایی فردا دوشنبه راس ساعت ۱۱:۳۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند 🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting