هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند

آوا محمدزاده
تارا آدمی
نازنین قنبرزاده
هیلدا حنیف زاده
آوین فرخی
کارین افضلی
پارمین نخبه زعیم
محنا اسفندیاری
رومیسا طاهری
حلما خیر محمد

جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند.
@Panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting