02
دسامبر

هنرجویان کاندید برای فراخوان 671

هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند

امیرعباس فرمانی
دیانا نامدارنیا
رهان محمدنبی
آتیلا کیانی
حنانه کریمیان
الینا صادقی
کیامهر جلالی
ابوالفضل قاسمی
محمد مبین موسی لو
امیرعباس آقایی
بردیا اینانلو
امیرعباس نورزایی
نادیا مردآبادی
آرشیدا سلیمی
سبحان محمدخانلو

باید امروز دوشنبه ساعت ۱۸:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting