هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند
کوهیار طیبی
ایلیا جعفرزاده
محمدامین عاشوری
آیهان شایگان
علی آذری
کیارش عابدینی
کیان زارعی

باید امروز پنجشنبه جهت تست نهایی دفتر کارگردان حضور داشته باشند.
جهت هماهنگی و دریافت آدرس با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting