هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند.
علی خوشبین
ارسلان فلاحی
آرمین جداخانی
ایلیا حسنی
عرشیا فرشخواهی
محمدعلی تقی زاده
نیکان خداداد
مانی اسلامی
کیارش اسماعیلی
آرتیمان سعیدی

باید پنجشنبه ساعت ۱۱:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting