هنرجوياني كه اسامیشان در ادامه ذكر ميشود براي اين فراخوان كانديد شده اند
آدرینا منیعی
رزا منصوری
فاطمه زهرا میرزایی
حلما خیرمحمد
فائزه محمودی
درسا رضایی
النا حکیم زاده
آرنیکا پناهی
کارین افضلی
شایلین رحیمی خو
مانلی رسولی
رها مقدم
هستی حاجی علی
آوا محمدزاده
آنیتا زارع
ساینا صانعی
ویانا یوسف زاده
آیسا نوری
آوین فرخی
سوگند علی ولی الهی

فردا يكشنبه مورخ ٦ / ٥ / ٩٨ راس ساعت ۱۲:۰۰ جهت تست نهايي در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting