هنرجوياني كه اسامیشان در ادامه ذكر ميشود براي اين فراخوان كانديد شده اند
كوهيار طيبي
فربد اشرف زاده
آروين روح افزا
علي آذري
مهرسام شيدايي
شايلين رحيمي خو
النا حكيم زاده
رهام حيدرعلي
رادمهر رزمجوي
انتخاب دو هنرجوی دختر در این فراخوان از طریق سایت رسمی آموزشگاه صورت گرفته است
فردا يكشنبه مورخ ٦ / ٥ / ٩٨ راس ساعت ١٥:٠٠ جهت تست نهايي در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting