هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود، برای این فراخوان کاندید شده اند
علی آزادمند
سامان تبریزی
یاسین حیدری
امیرمحمد نظام آبادی
پرهام قادری
متین مصطفوی
محمدجواد بلند
در صورتی که به سوارکاری در حد تاخت و تاز مسلط هستند برای دریافت آدرس به آموزشگاه پی ام دهند
(نکته : برای نقش اصلی فیلم برداری به مدت طولانی در خرم آباد،هنرجویانی که ترجیحا به زبان لری مسلط هستند در اولویت هستند)
و همچنین هنرجویانی که به سوارکاری حرفه ای مسلط هستند اما اسمشان بین کاندیدها نیست تا ساعت 16 امروز چهارشنبه با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting