هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

آرتیمان سعیدی🌹
محمدطاها منتظری🌹
باربد فرشید زاده🌹
آراد جواهری🌹
آرتین گلچین🌹
آراد و آرشام رمضانعلی🌹
مانی اسلامی🌹
علی خوشبین🌹
امیرمحمد محمدی🌹
آرتین مرادی🌹

جهت هماهنگی تست نهایی منتظر تماس کارگردان باشند🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting