هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند 👇

امیرعلی باهوش🌹
مهدی سنجیده🌹
رهام حیدرعلی🌹
فرزان جلالی🌹
آرمین جداخانی🌹
کیامهر جلالی🌹
یونس کریمی🌹
محمد نبی🌹
بردیا اینانلو🌹
ایلیا جهانی🌹
مرصاد جمشیدی🌹

لطفا یک ویدئو از خود (معرفی، اسم ، فامیل ، سال تولد و اندازه دقیق قد) را به لینک زیر ارسال نمایند 👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting