هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

امیرصالح جوادی🌹
بردیا اینانلو🌹

باید جهت تست نهایی فردا سه شنبه راس ساعت ۱۹:۰۰ دفتر کارگردان (محدوده میدان انقلاب) حضور داشته باشند🙏
جهت هماهنگی و دریافت آدرس با لینک زیر در ارتباط باشند:
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting