12
فوریه

هنرجویان کاندید برای فراخوان ۷۰۵

 

هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

هلیا عربی🌹
مبینا مهدیون🌹
هستی دهقان🌹

باید جهت تست نهایی فردا پنجشنبه راس ساعت ۱۸:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند🙏

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting