هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

محمد امین پارسا🌹
کیارش اسماعیلی🌹
پرهام قادری🌹
حمیدرضا تجریشی🌹
امیرحسین حجتی🌹
پویا بیک محمدی🌹
مانی اسلامی🌹

جهت تست نهایی فردا یکشنبه راس ساعت ۱۵:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند👌

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting