هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

مهشید خلجی🌹
فاطمه دقیقی🌹
سارینا افشائیان🌹
سارا محمدی مهرداد🌹

باید جهت تست نهایی فردا سه شنبه راس ساعت ۹:۰۰ دفتر کارگردان (محدوده ولیعصر)حضور داشته باشند، جهت هماهنگی با لینک زیر در ارتباط باشند👇
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting