هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای این فراخوان کاندید شده اند👇

نازنین زهرا قنبر زاده🌹
آیسا نوری🌹
پارمین نخبه زعیم🌹
نفس عسگری🌹
علی آذری🌹
درسا رضایی🌹
رومیسا طاهری🌹
نورا حنیف زاده🌹
آراد حسن نژاد🌹
گلوریا ملکی🌹
مهرشاد لفافی🌹
آرتین رحمانی🌹
ترنم رضایی🌹
پریماه مرادی🌹
رها مقدم🌹
الینا صادقی🌹
آرتین مرادی🌹
فربد اشرف زاده🌹
کیارش عابدینی🌹
طاها اسماعیلی🌹
کوهیار طیبی🌹
حلما ایمانی🌹
مبینا کلاتی🌹
هستی حاجی علی🌹
محمدامین عاشوری🌹
لیلیان انصاری🌹
امیرعلی معظمی🌹
ساینا صانعی🌹
امیرعلی باهوش🌹
کیان داودی آزاد🌹
یزدان رحیمی🌹
حمیدرضا تجریشی🌹
حنانه کریمیان🌹
آرین رجبی🌹
مهدی پسرعلی🌹
ماهان حسنی🌹
پارسا عسگری🌹
کیارش اسماعیلی🌹
بردیا اینانلو🌹
ِآروین وثوق🌹
ثنا طهماسبی🌹
مهیار رمضانی🌹

جهت تست نهایی فردا سه شنبه مورخ ۹۸/۱۱/۱۵ ساعت ۱۷:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting