هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق مراجعه حضوری کارگردان در هفدهمین جشنواره پانیذ برای بازی در یک کلیپ کاندید شده اند:
مهدیار آزادفر
مهدی میرزایی
نادیا مراد آبادی
کیانا داودی
فربد فقیهی
امید بابایی
پانیذ محمدی
ملینا ژد
پریاحیدی
آریانا فروهش
کیان خوش مکان
آریان عرفانیان
فاطمه زارعی
سانیا آقایی
یاسی مشهدی

در صورت تمایل برای بازی در کلیپ فرهنگی جهت تست نهایی فردا سه شنبه راس ساعت ۱۸:۰۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting