هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود از طریق سایت رسمی آموزشگاه برای بازی در یک فیلم کوتاه کاندید شده اند:

باربد فرشیدزاده
کارین افضلی
آیسا نوری
نازنین اختر
فرزان جلالی
رزا منصوری
آرتیمان سعیدی
طاها آزاد
مانلی رسولی
فربد اشرف زاده
طاها غفاری
شایان جمشیدی
شایلین رحیمی خو
ایلیا جهانی
مسیحا روحی
یونس کریمی
تارا آدمی
امیرعباس نورزایی
روهان محمدنبی
النا حکیم زاده
آراد جواهری
ایلیا جعفرزاده
محمدطاها اسماعیلی
گلوریا ملکی

باید فردا چهارشنبه جهت تست نهایی ساعت ۱۶:۳۰ در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting