هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود برای یک فیلم کوتاه از طریق آلبوم آموزشگاه (مراجعه حضوری کارگردان)کاندید شده اند

آروین وثوق
مسیحا معصومی
محمد مهدی میرزایی

فردا پنجشنبه مورخ ۹۸/۱۱/۳ راس ساعت ۱۸:۰۰ جهت تست نهایی در آموزشگاه حضور داشته باشند.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting