هنرجویان

پسر

۱۰ تا ۱۳ سال

در نقش کودکی مصطفی زمانی

چشم آبی و بور

استثنا

(به دلیل اینکه از هنرجویان ترم یک به بالا انتخابی صورت نگرفته، هنرجویان ترم یک نیز میتوانند در این فراخوان شرکت کنند)

جهت بازي در يك سریال عكس هاي خود را تا ساعت ۱۹:۰۰ امروز چهارشنبه به لينك زير ارسال نمايند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting