هنرجویانی که اسامیشان در ادامه ذکر میشود :

نادیا مرادآبادی
روژین اله یاری
زهرا سمایی
نیکا روشن ضمیر
هستی دهقان
هستی هدایی
ترنم حیدری
ستایش امراله
هستی زندی
هلیا جوکار
نیایش محمدپور
مائده هادی

لطفا تا ساعت ۲۱:۰۰ امروز شنبه با لینک زیر در ارتباط باشند
@panizacting

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting