هنرجوياني كه اساميشان در ليست ذكر شده است انتخاب شده اند

علیرضا ابوطالبی (تنبک)
متینه راونجی (سنتور و دف)
درسا خانساری (پیانو)
حلما خیرمحمد (بلز و فلوت)
فاطمه شهبازی (بلز)
علی احمدخانی (ویولن)
هلیا مقدم منش (سنتور)
مهتاب مومنی (سنتور)
آرشیدا سلیمی (بلز و پیانو)
فاطمه دقیقی (فلوت)
درسا رضایی (فلوت)
محمد قاضی میرسعید (فلوت)
آراد جواهری (پیانو)
هورام قاسم خانی (پیانو)
عرشیا فرشخواهی(ویولن)
سها دادوند(فلوت)
آرنیکا خلیلی(فلوت)
مستوره شریفی(بلز)
هاله سعیداوی(ویلون)
مهبد پور مقدم(تنبک)
باربد پور مقدم(فلوت)
غزال غلامی(سنتور)
دیانا محرابی(بلز و فلوت)
آرتین مداحی(سنتور)
آرش فلاح(ویلون)
مهرنوش رضائیان(دف)
رهام حسيني(فلوت)

روز و ساعت تمرينات متعاقبا در كانال اعلام ميشود.

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting