هنرمندانی که اسامی ایشان در بخش موسیقی و نوازندگی هزار و یک شب تایید شده امروز جمعه راس ساعت ۱۸ برای تمرین همراه با سازهای خود حضور داشته باشند
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting