اسامی هنرجویان زیر پنج سال که در ادامه ذکر میشود جهت شرکت درنمایش های بخش خردسال جشنواره کودک ونوجوان همدان،نهایی گردید.بدین منظور اسامی منتخب در گروههای دو نفره با شش کارگردان کار خواهند کرد
خانم ملیکا رضی
خانم آذر متفکر
خانم محدثه حقیقی
آقای امیر رضا جلالی
آقای حامد اویسی
آقای حمید ملاحسینی
هنرجویان خردسال
آوامحمدزاده
کیان زارعی
علی آذری‌
آویتا منیعی
هیلداحنیف زاده
مبینا کلاتی
عماد شعبانی
آیسا نوری
فائزه محمودی
پریا رودخانه
النا حکیم زاده
مرسانا محمدی نژاد
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting