هنرجوياني كه اساميشان در ادامه ذكر ميشود از طريق سايت رسمي آموزشگاه جهت بازي در يك سريال پخش از شبكه ٣ كانديد شده اند
اتيلا كياني
محمد طاها محمد اسماعيلي
ماهان حجاجي
ايليا جعفر زاده
آراد حسن نژاد
عماد شعباني
علي آذري
آيهان شايگان
حامي ترابي
فربد اشرف زاده
محمد امين عاشوري
امير حسين پوياني
ايمان ماداني
آرشام رمضان عليزاده
آرتين گلچين
امير علي غفاري
(به دليل تعداد زياد هنرجويان روز هاي تست متعاقبا اعلام ميشود)
هنرجويان
ايمان ماداني
آيهان شايگان
حامي ترابي
بايد بعد از ظهر امروز دوشنبه مورخ ٧ / ٥ / ٩٨ دفتر كارگردان حضور داشته باشند براي هماهنگي با لينك زير در ارتباط باشند
@panizacting
#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting