آموزشگاه پانیذ انتخاب هنرجو

آنیتا باقری

را برای فیلم کوتاه “من مرغ دریایی هستم”
کارگردان : آوا قهرمانی فرد
تبریک گفته و آرزوی درخشش تمام هنرجویان در عرصه هنر را داریم

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting