هم بازی بهتر

برای این که راوی بهتری باشیم، باید نکاتی را رعایت کنیم و مهارت هایی را بیاموزیم. همچنین برای این که یک هم بازی بهتر باشیم، قطعا باید اصولی را رعایت کنیم. این مقاله به برخی از مهارت هایی می پردازد که موجب می شود شما هم بازی بهتری برای سایر بازیگران باشید و آن ها دوست داشته باشند در پروژه های بیشتر در کنار شما باشند. نکاتی برای این که هم بازی بهتری باشیم:

اوین اصل برای هم بازی بهتر بودن: گوش کردن

1. گوش کنید، فعالانه گوش کنید. این موضوع بسیار مهم است. این نکته نه تنها برای هم گروه خوبی بودن لازم است، بلکه برای هر بازیگری و در هر شرایطی لازم است. شما نه تنها باید به واژگان دقت کنید و حرف های پارتنرتان را متوجه شوید، بلکه باید به زبان بدن آن ها هم توجه کنید و ایما و اشاره ها را متوجه شوید. به غیر از جنگ و قحطی واقعا هیچ چیزی بدتر از یک هم بازی بی توجه نیست!

هیچ چیزی نمی تواند یک صحنه را مانند بازیگری که بلد نیست به خوبی گوش کند، با مشکل مواجه کند. خواهش می کنم این بازیگر بی توجه نباشید. شما باید سرشار از سپاسگزاری و شگفتی باشید از این که بازیگر خوبی در برابر شماست. برای این که کاملا شنوا باشید و او را درک کنید باید در لحظه زندگی کنید و اجازه ندهید افکارتان شما را به جای دیگری ببرند.

هم بازی بهتر

هم بازی بهتر

اولویت دادن به روایت داستان

 2.همه چیز با شما معنا پیدا نمی کند. می دانم که قبول کردن این نکته ممکن است دشوار باشد اما، واقعا همه ی اثر هنری به خاطر شما و برای شما ساخته نشده است. باید افراد دیگر را هم در نظر بگیریم. همان هایی که به اندازه ی ما یا شاید بیشتر از ما برای همکاری در این پروژه ذوق و شوق داشته اند. گاهی اوقات شما در آن جا هستید تا در برابر کاراکتری که اهمیت خیلی بیشتری از کاراکتر شما دارد، بازی کنید. باید این را در نظر داشته باشید. این به معنای کم اهمیت بودن شما نیست، اما روایت داستان است که باید اولویت همه باشد.

3. بخشنده و شگفت انگیز باشید. اگر شما در یک صحنه ی خاص دیالوگ های زیادی برای گفتن ندارید، حداقل می توانید برای سایر بازیگران بخشنده و شگفت انگیز باشید. به آن ها کمک کنید و اجازه دهید آن گونه که دوست دارند به ایفای نقش شان بپردازند. بدترین انتخاب این است که به عنوان بازیگر به تصمیم های خود به صورت سفت و سخت بچسبید و راه را برای انعطاف خود و دیگران سد کنید! شما می توانید چنان روی راه و روش تان پافشاری کنید که لحظات را سخت و غیرجذاب کنید. اما این چیزی نیست که شما می خواهید.

مقاله ی دیگری بخوانید: تقویت صدا