هماهنگی با کارگردان

تبریک! شما یک نقش جدید در یک پروژه به دست آورده اید. حالا چطور می توانید با کارگردان هماهنگ شوید؟ هماهنگی با کارگردان موضوع مهمی است که می خواهم به آن بپردازم. به جای این که از دستورات کارگردان سرپیچی کنید، سعی کنید خواسته های او را عملی کنید. این کار شما منجر به پیشرفت پروژه و ارائه ی یک کار خوب خواهد شد.

تفکر لازم برای هماهنگی با کارگردان

به عنوان یک بازیگر، هنرتان سلاح شما است. پس وقتی می خواهید دستورات کارگردان را بگیرید، خیلی سخت است که دستورات او را شخصی ندانید. راهی که خوب است اجرا کنید این است که به این فکر کنید: همه ی انتخاب های من برپایه ی درک من از داستان شکل گرفته است و مجاز است، چون داستان ها انتزاعی اند. هر دستوری که من می گیرم، بر پایه ی ادراک کارگردان از داستان است که آن هم به شیوه ای متفاوت مجاز است.

هماهنگی با کارگردان

هماهنگی با کارگردان

پس دفعه ی بعد که از طرف کارگردان دستور می گیرید، سعی کنید به خودتان نگیرید. اتفاقی که افتاده فقط دارد کارگردان را نشان می دهد که می خواهد به شما کمک کند تا نسخه ای از داستان را پیاده کنید که مدنظر اوست. دستورات او را به عنوان یک موقعیت برای یادگیری ببینید. همه ی اتفاقات را می توان با یک عینک مثبت اندیشانه تفسیر کرد.

درست است که در نگاه اول اگر کارگردان فریاد بزند و نکته ای را گوشزد کند، شما این احساس را می گیرید که کارتان را اشتباه انجام داده اید، و این که شما بازیگر بدی هستید، اما اگر مثبت نگاه کنید، نکته های کارگردان باعث می شود به درک درست تر، کامل تر و بهتری از شخصیت مربوطه برسید. و جزئیات بیش تری درباره ی او بدانید. حتی ممکن است نکات و ابعاد خارق العاده ای را کشف کنید.

نکته ی مهم دیگر

این است که نباید فکر کنید شما و سایر بازیگران نمی توانید با هم اختلاف نظر داشته باشید. من تاکید می کنم که توفانی ترین بحث ها در هنگام بررسی داستان بین بازیگران باید شکل بگیرد. همه ی این صحبت ها و مکالمه ها فقط یک هدف دارند و آن،  این است که همه ی آدم ها در حال روایت یک داستان واحد باشند و همگی با هم به نظر نهایی دست پیدا کنند. برای همین دوره های تمرینی طراحی شده اند. برای همین حضور یک کارگردان الزامی و واجب است. همه ی بازیگران باید یک صدا به روایت داستان بپردازند. شما نباید بازیگری باشید که در این میان گویی در دنیایی متفاوت زندگی می کند! خواهش می کنم این فرد نباشید!! به حرف کارگردان گوش کنید و هماهنگی با کارگردان را جدی بگیرید.