منتظر خبر های جدید و جذاب از هجدهمین جشنواره آموزشگاه بازیگری پانیذ باشید 🎭🎭
نیمه دوم مرداد ماه…
انتظار ها به پایان خواهد رسید …🕦

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting