🛎خبر مهم🛎
طبق اطلاعیه ، از امروزبرگزاری کلاس ها به صورت حضوری امکان پذیر است و همه کلاس ها طبق روال قبل ادامه دارند.
🔴هنرجویان و خانواده ها به هیچ عنوان گروه های کلاس آنلاین را ترک نکنند🔴 تا در صورت اضطرار و غیر قابل پیش بینی بودن تعطیلی مجدد هماهنگی ها سرعت پذیرد.
لازم به ذکر است هنرجویانی که تمایل به ادامه کلاس آنلاین دارند می توانند مطالب تدریس شده را در گروه مربوطه دنبال نمایند.
هنرجویانی که تمایل دارند همچنان در آنلاین شرکت کنند نام خود را به @panizazmoon اعلام نمایند.
سایر هنرجویان راس ساعت کلاس خود 😷با ماسک😷 در مجموعه حضور یابند و گروه خود را در واتساپ ترک نکنند.🙏
🎭❤️

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting‌