نکاتی برای آرامش بازیگران

در این مقاله قرار است نکاتی برای آرامش بازیگران را بیان کنیم. یکی از مشکلاتی برای بازیگران جوان پیش می آید این است که هنگام بازی یا اجرای تست بازیگری با خود کلنجار می روند که “به اندازه ی کافی خوب نیستم”، “من الان باید واقعا بازی کنم” یا “وقت بازی کردن من فرا رسیده اما هنوز کاری نکرده ام!” و از این قبیل افکاری که به پیشرفت پروژه هیچ کمکی نمی کنند. داشتن این تفکر باعث می شود بازیگر نسبت به توانایی های خود شک کند و اضطراب بگیرد.

نکته ی اول برای رهایی از این احساس، آمادگی داشتن است. خانم ها، آقایان همه چیز به آمادگی شما بستگی دارد! آمادگی همه چیز است. آمادگی اصل اولی است که قبل از اجرا باید رعایت کنید تا به تفکرات منفی دچار نشوید. هر چه بیش تر آماده شوید، بیش تر می توانید روی کار خودتان متمرکز شوید و به توانایی های تان ایمان داشته باشید. باید آمادگی تان را به میزان ماکزیمم برسانید و آرامش قبل از اجرا را تجربه کنید تا همین آرامش را حین اجرا هم داشته باشید. از بسیاری از جهات، بازیگری مانند ورزش است. و دقیقا مانند ورزش، اینکه یک نفر چگونه تمرین می کند، نحوه ی بازی او را تعیین می کند.

نکاتی برای آرامش بازیگران

نکاتی برای آرامش بازیگران

اهمیت تمرینات درست و کافی

اگر تمرینات شما غلط، پر از ایراد، ناتمام، غیرقطعی و بی فرجام باشد، در اتاق اجرا احساس خواهید کرد که باید بازی کنید و وانمود کنید که دارید بازیگری زیادی را انجام می دهید. درحالی که همه چیز باید روان باشد و جاری شود. اگر تمرین نکرده باشید، در چند ثانیه ی اول برای کارگردان و تهیه کننده مبرهن خواهد شده که این بازیگر آماده نیست یا دارد تلاش زیادی می کند تا خوب به نظر برسد.

تمرکز و توجه را رعایت کنید

مورد بعدی که باید رعایت کنید، تمرکز و توجه است. شما باید در حال اجرا، کاملا روی کارتان متمرکز باشید. واقعیت این است که اگر به جای حضور صد در صدی روی صحنه به خودتان یا نحوه ی بازی کردن تان فکر کنید، در لحظه نخواهید بود و همین کار را خراب خواهد کرد. اگر احساس می کنید مدام به خودتان فکر می کنید، بهترین راه برای حضور در این جا و اکنون چیست؟ این است که به هم بازی های خود فکر کنید، به افراد دیگر حاضر در صحنه فکر کنید تا تمرکزتان برگردد. افراد دیگر را کانون تمرکز و توجه خود قرار دهید. چرا که اگر خودتان کانون توجه خودتان باشید، دیر یا زود به عنوان بازیگر غیرمتمرکز و هراسانی شناخته می شوید که تنها به خودش فکر می کند و با روایت داستان کاری ندارد!

بخوانید: جعبه ابزار بازیگران