نوزدهمین جشنواره آئین سنتی
(بخش پاتوق)
نمایش یاقوت صندل باز

دیروز چهارشنبه مدیریت آموزشگاه بازیگری پانیذ به همراه هنرجویان پانیذی به تماشای این نمایش نشستند.
به امید موفقیت تمام هنرجویان در عرصه هنر

#خانواده_بزرگ_پانیذ
#من_یک_پانیذی_هستم
@paniz_acting