راستین فرهانی

شماره عضویت: ۱۷۸۴

تاریخ تولد: ۱۲/۱۰/۹۳

مهارت: آشنایی با زبان انگلیسی، موسیقی، ژیمناستیک