یسنا تقی پور

شماره عضویت : 861

تاریخ تولد: 1388/9/24

رشته ورزشی: اسکیت، تکواندو

رزومه کاری:

  • شرکت در تئاتر خورشید کاروان
  • هیاهو در جنگل