یاسین روح افزا

شماره عضویت : 917

تاریخ تولد: ۱۳۹۲٫۰۸٫۲۰

مهارت: نواختن بلز

رزومه کاری:

  • تئاتر هزار و یک شب