گیلدا اسلامیه

شماره عضویت: 2280

 3/6/89:تاریخ تولد

مهارت: شاگرد مبتدی استاد اردشیر کامکار ساز کمانچه، دامنه لغات بسیار بالا، مسلط به ضرب المثل های ایرانی

رشته ورزشی: دارای کمربند زرد تکواندو، تسلط به 4 نوع روش شنا کردن

رزومه کاری:

  • اجرای بیش از 10 مورد نمایشنامه
  • بیش از ۱۰ مورد نمایشنامه طرح از گیلدا با نتیجه گیری و جمع بندی زیبا